Indhold :

Silverhöken: Emancipation

Nordens Stjärnor: Falskspel i Gromköping

Förgöraren del 3