Batman # 219 : Batman nr 10/1970 + Batman tegnet af Neal Adams 2005 (Forfatter Frank Robbins)

Batman # 232 : Batman nr 3/1972 + Mere Batman tegnet af Neal Adams 2006 (Forfatter Denny O'Neil) (Ra's Al Ghul / Talia introduktion)

Batman # 234 : Mere Batman tegnet af Neal Adams 2006 (Forfatter Denny O'Neil) (Two-Face)

Batman # 237 : Batman nr 2/1973 + Mere Batman tegnet af Neal Adams 2006 (Forfatter Denny O'Neil)

Batman # 243 : Batman nr 3/1973 + Mere Batman tegnet af Neal Adams 2006 (Forfatter Denny O'Neil) (Ra's Al Ghul / Talia)

Batman # 244 : Batman nr 4/1973 + Mere Batman tegnet af Neal Adams 2006 (Forfatter Denny O'Neil) (Ra's Al Ghul / Talia)

Batman # 245 : Batman nr 5/1973 + Mere Batman tegnet af Neal Adams 2006 (Forfatter Denny O'Neil)

Batman # 251 : Batman nr 3/1974 + Mere Batman tegnet af Neal Adams 2006 (Forfatter Denny O'Neil) (Joker)

Batman # 255 : Superman med Batman nr 9/1979 + Mere Batman tegnet af Neal Adams 2006 (Forfatter Len Wein)

Detective Comics # 395 : Batman nr 10/1970 + Batman tegnet af Neal Adams 2005 + Batman Antologi 2016 (Forfatter Denny O'Neil)

Detective Comics # 397 : Batman nr 8/1971 + Batman tegnet af Neal Adams 2005 (Forfatter Denny O'Neil)

Detective Comics # 400 : Batman nr 5/1971 + Batman tegnet af Neal Adams 2005 (Forfatter Frank Robbins) (Man-Bat oprindelse / introduktion)

Detective Comics # 402 : Batman nr 5/1971 + Batman tegnet af Neal Adams 2005 (Forfatter Frank Robbins) (Man-Bat)

Detective Comics # 404 : Batman nr 6/1971 + Batman tegnet af Neal Adams 2005 (Forfatter Denny O'Neil)

Detective Comics # 407 : Batman tegnet af Neal Adams 2005 (Forfatter Frank Robbins) (Man-Bat)

Detective Comics # 408 : Batman nr 9/1971 + Batman tegnet af Neal Adams 2005 (Len Wein / Marv Wolfman)

Detective Comics # 410 : Batman tegnet af Neal Adams 2005 (Forfatter Denny O'Neil)